Hinnasto

Perheterapia 60min 120€ / 90min 180€
Perheterapia on yksi psykoterapian suuntaus missä hoidetaan koko perhettä ja autetaan perheenjäseniä ymmärtämään toisiaan paremmin perheen vuorovaikutusta tutkimalla. Tarkoituksena on jokaisen perheenjäsenen hyvinvoinnin paraneminen. Perheterapiassa voidaan tavata perhettä eri kokoonpanoissa. Aina ei kaikkien perheenjäsenten tarvitse olla paikalla. Perheterapiasta on apua esimerkiksi perheen muutos- ja kriisivaiheissa, jonkin perheenjäsenen psyykkisessä sairastumisessa tai päihdeongelmassa, syömishäiriöiden hoidossa tai vakavan sairauden kohdatessa jotakin perheen jäsentä. Tarjoan perheterapiaa itsemaksaville asiakkaille sekä asiakkaille ketkä ovat saaneet perheterapiaan Kelan tuen. Kelan tukemana asiakkaalle jää maksettavaksi vain omavastuuosuus (60 min omavastuu 56,09 €, 90 min omavastuu 84,13 €) perheterapiakäynneistä.
Pariterapia 60min 120€ / 90min 180€
Pariterapia on psykoterapiaa missä autetaan pariskuntaa heidän kipukohdissa, mahdollisessa kriisitilanteessa tai erotilanteessa lisäämällä ymmärrystä toisen käyttäytymistä ja ajatuksia kohtaan. Pariterapiaan voi hakeutua myös vaikka mitään varsinaista niin sanottua ongelmaa ei olisi. Joskus on hyödyllistä käydä asioita läpi puolueettoman kolmannen osapuolen läsnä ollessa, joka voi tarvittaessa tarkentavilla lisäkysymyksillä viedä mahdollisesti jumiutunutta keskustelua eteenpäin ja nostaa uusia näkökulmia esille. Tarjoan pariterapiaa itsemaksaville asiakkaille.
Vanhempainohjaus 60min 120€
Jos lapsi tai nuori oireilee psyykkisesti, vanhemmat voivat kaivata tukea ja apua itselleen. Tätä varten on vanhempainohjaus. Jos lapsi tai nuori käy Kelan tukemassa psykoterapiassa, vanhemmat voivat saada tähän liittyen Kelalta vanhempainohjauskäyntejä, joista tarvitsee maksaa vain omavastuuosuus (omavastuu 62,40€). Vanhempainohjauksessa voi käydä myös ilman kelan tukea, itsemaksavana.
Integratiivinen yksilöpsykoterapia ja EMDR 45 min 60 euroa (opiskelijahinta)
Integratiivisessa psykoterapiassa huomioidaan yksilöllisesti ne tekijät mitkä auttavat asiakasta parhaiten juuri hänen tilanteessaan ja laaditaan hoitosuunnitelma tämän mukaan. Eri tekniikoita voidaan käyttää yli suuntausrajojen eri teorioita hyödyntäen. Erityisesti painotetaan tutkitusti muutosta tuottavia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä. Tarjoan integratiivista yksilöpsykoterapiaa itsemaksaville asiakkaille opiskelijahintaan. Valmistun integratiiviseksi psykoterapeutiksi loppuvuodesta 2024.

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR-terapiaa voidaan käyttää osana esimerkiksi yksilöpsykoterapian hoitosuunnitelmaa. EMDR-terapiassa työstetään asiakkaan nykyisyyttä häiritseviä muistoja menneisyydestä. Muistot eivät enää aiheuta samanlaista tunnekokemusta kuin aikaisemmin EMDR-terapian jälkeen ja asiakas näkee muistot realistisemmin. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa. Menetelmä voi nopeuttaa traumaattisista tapahtumista toipumista. Tarjoan EMDR-terapiaa osana yksilöpsykoterapiaa itsemaksaville asiakkaille. Olen pätevöitymässä EMDR-terapeutiksi.